“Kitob dunyosi” –
маънавий-маърифий, ижтимоий-сиёсий газета.
2012 йил 26 январда қайта рўйхатдан ўтган.

Муассис:
“Tafakkur bulog‘i” масъулияти чекланган жамияти

Барча ҳуқуқлар қонунлар билан ҳимояланган. Сайт маълумотларидан фойдаланилганда манба кўрсатилиши шарт.

  • Рукн: Назм
  • 825 марта кўрилган.

Очилур гул кўнгли, булбул нолаи зор айлагач

ФУЗУЛИЙ,

Озарбойжон  шоири

 

                            * * *

Манимтак ҳеч ким зору паришон ўлмасин, ё Рабб,

Асири дарди ишқу доғи ҳижрон ўлмасин, ё Рабб!

 

Дамо-дам жаврлардур чекдигим бераҳм бутлардан,

Бу кофирлар асири бир мусулмон ўлмасин, ё Рабб!

 

Кўруб андишаи қатлимда ул моҳи, будур вирдим —

Ки, бу андишадан ул маҳ пушаймон ўлмасин, ё Рабб!

 

Чихормоқ этсалар тандан чекиб пайконин ул сарвинг,

Чихон ўлсун дили мажруҳ, пайкон ўлмасин, ё Рабб.

 

Жафою жавр ила мўътодам, онларсиз н-ўлур ҳолим?

Жафосина ҳаду жаврина поён ўлмасин, ё Рабб!

 

Деманким, адли йўқ, ё зулми чўх ҳар ҳол ила ўлса,

Кўнгил тахтина андан ғайри султон ўлмасин, ё Рабб!

 

Фузулий бўлди ганжи офият майхона кунжида,

Муборак мулкдур ул мулк, вайрон ўлмасин, ё Рабб!

 

                            * * *

Жон чиқар тандан, кўнгил зикри лаби ёр айлагач,

Тан бўлур жон янгладан, ул лафзи такрор айлагач.

 

Қилма, эй афғон, кўзин бедор, масти хоб экан,

Ўлмая бир фитна пайдо ўла, бедор айлагач.

 

Суҳбатимдан ор эдиб, эй гул, мани тарк этмаким,

Гул ўлур афсурда, тарки суҳбати хор айлагач.

 

Ворими фикри даҳонинг-ла йўқ этдимким, қазо

Бўйла амр этмиш манга, йўқдан мани вор айлагач.

 

Арзи рухсор эт букун, эй маҳ, ким ўлсун кўкда кун,

Ўйлаким анжум ўлур, кун арзи рухсор айлагач.

 

Ҳар забон бир тиғдур, гўё Зулайхо қатлина,

Юсуфи олмоқда аҳли ишқ бозор айлагач.

 

Нолаи зорим, Фузулий, хуш келур ул гулруха,

Очилур гул кўнгли, булбул нолаи зор айлагач.

 

                            * * *

Шифойи васл қадрин ҳажр ила бемор ўландан сўр,

Зулоли завқ шавқин ташнаи дийдор ўландан сўр.

 

Лабинг сиррин келиб гуфтора мандан, ўзгадан сўрма,

Бу пинҳон нуктани бир воқифи асрор ўландан сўр.

 

Кўзи ёшлуларинг ҳолин на билсун мардуми ғофил? —

Кавокиб сайрини шаб то саҳар бедор ўландан сўр.

 

Хабарсиз ўлма фаттон кўзларинг жаврин чеканлардан,

Хабарсиз мастлар бедодини ҳушёр ўландан сўр.

 

Ғамингдан шамътак ёндим, сабодан сўрма аҳволим,

Бу аҳволи шаби ҳижрон маним-ла ёр ўландан сўр.

 

Хароби жоми ишқам, наргиси мастинг билур ҳолим,

Харобот аҳлининг аҳволини хуммор ўландан сўр.

 

Муҳаббат лаззатиндан бехабардур зоҳиди ғофил,

Фузулий, ишқ завқин завқи ишқи вор ўландан сўр.

 

                            * * *

Азал котиблари ушшоқ бахтин қора ёзмишлар,

Бу мазмун ила хатт ул сафҳаи рухсора ёзмишлар.

 

Ҳавоси хоки пойинг шарҳини таҳқиқ эдуб мардум.

Ғубори-ла баёзи дийдаи хунбора ёзмишлар.

 

Гулистони сари кўйинг китобин боб-боб, эй гул,

Хати райҳон ила жадвал чекиб, гулзора ёзмишлар.

 

Икки сатр айлаюб ул ики майгун лаъллар васфин,

Кўранлар ҳар бирин бир чашми гавҳарбора ёзмишлар.

 

Кириб бутхоная қилсанг такаллум, жон бўлур шаксиз,

Мусаввирлар на суратким дару девора ёзмишлар.

 

Муҳаррирлар ёзандаи ҳар кима оламда бир рўзи,

Манга ҳар кун дили садпорадан бир пора ёзмишлар.

 

Ёзанда Вомиқу Фарҳоду Мажнун васфин аҳли дард,

Фузулий одини кўрдим, сари туммора ёзмишлар.

 

                            * * *

Панбаи доғи жунун ичра ниҳондур баданим,

Дири ўлдиқча либосим будур, ўлсам — кафаним.

 

Жони жонон диламиш, вермамак ўлмаз, эй дил,

На низоъ айлаялим, ул на санингдур, на маним.

 

Тош дилар оҳим ўқи шаҳди лабинг шавқиндан,

Н-ўла занбур эвина бенгзаса байтул-ҳазаним.

 

Тавқи занжири жунун доираи давлатдур,

На равоким, мани андан чиқара заъф таним?!

 

Ишқ саргаштасиям, сели сиришк ичра ерим,

Бир ҳубобамки, ҳаводан дўлудур пираҳаним.

 

Булбули ғамзадаям, боғу баҳорим сансан,

Даҳану қадду рухинг ғунчаю сарву суманим.

 

Эдамам тарк, Фузулий, сари кўйин ёринг,

Ватанимдур, ватанимдир, ватанимдур, ватаним.

 

                            * * *

Ақл ёр ўлсайди, тарки ишқи ёр этмазмидим?

Ихтиёр ўлсайди, роҳат ихтиёр этмазмидим?

 

Лаҳза-лаҳза суратинг кўрсайдим, ул ширин лабинг,

Сан киби, эй Бесутун, ман ҳам қарор этмазмидим?

 

Неша маҳрам айладинг шамъи, мани маҳрум эдиб,

Ман санинг базмингда жон нақдин нисор этмазмидим?

 

Дардими оламда пинҳон тутдиғим ночордур,

Ўғросайдим, бир табиба ошкор этмазмидим?

 

Ёр ила ағёри ҳамдам кўрмага ўлсайди сабр,

Тарки ғурбат айлаюб, азми диёр этмазмидим?

 

Воизинг базмин маним расволиғимдан қил қиёс,

Анда сидқ ўлсайди, ман тақво шиор этмазмидим?

 

Ул гули хандони кўрмак мумкин ўлсайди манга,

Сантак, эй булбул, гулистона гузор этмазмидим?

 

Эй Фузулий, доғи ҳижрон ила ёнмиш кўнглими,

Лолазор очсайди, сайри лолазор этмазмидим?

 

* * *

Эй ҳар такаллумим хати сабзанг ҳикояти,

Вирдим ҳамиша мусҳафи рухсоринг ояти!

 

Эрмиш саҳиҳ нақл ила арвоҳи қудсдан,

Ийсоя мўъжизи лаби лаълинг ривояти.

 

Дил кишварини ғорат эдарларди хўбилар,

Манъ этмасайди шаҳнаи шавқинг ҳимояти.

 

Билдим тарийқи ишқ хатарнокдур, вале,

Ман дўнмазам бу йўлдан, ўлум ўлса ғояти.

 

Қаддинг ҳалокиям, душа билман оёғинга,

Бир дарда душмишамки, бўлунмаз ниҳояти.

 

Баским, сани кўранда кедар мандан ихтиёр,

Келмаз баёна меҳнати ишқинг шикояти.

 

Шукр эт, Фузулий, қилма фиғон ёр қилса жавр —

Ким, аҳли ишқа жаврдур Онинг инояти.